Asma el assad karim al assad

Geboortedatum: 2 juni ; Geboorteplaats: Homs, Syrië; Syrisch paspoort nr. Adjunct-chef inlichtingendienst Syrische luchtmacht.

Geboortedatum: 2 april  Geboorteplaats: Damascus Diplomatiek paspoort nr. Betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking als lid van de Shabiha-militie. Joseph Suwaid Geboortedatum: ; Geboorteplaats: Damascus Was ten minste tot en met 21 januari onderminister.

Brigadegeneraal Taha Taha   Verantwoordelijk voor de site van de afdeling Latakia van het directoraat politieke veiligheid. Heeft deel aan het gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking in heel Syrië. Fawaz Akhras, de vader van Asma al-Assad, een in Londen levende en werkende cardioloog , is afkomstig uit een invloedrijke Soennitische familie uit de Syrische stad Homs.

Echtgenote van Maher Al-Assad, asma el assad karim al assad, en als zodanig trekt zij profijt van en is zij nauw verbonden met het regime.

Betrokken bij op grond van EU-sancties tegen de Syrische regering verboden handel in producten voor tweerlei gebruik. Is als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. Asma el assad karim al assad Datum van publicatie: Toen The Guardian begin vorig jaar 3.

Het is verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks financiering of financiële dienstverlening te verstrekken, waaronder financiële derivaten, alsmede verzekeringen of herverzekeringen, en makelaarsdiensten in verband met verzekeringen of herverzekeringen in verband met de aanschaf, de invoer en het vervoer van de in lid 1 bedoelde goederen uit Syrië of van oorsprong uit Syrië. Syrisch paspoort nr.
  • Het voor buitenstaanders verrassende huwelijk werd voltrokken in december , kort nadat Bashar toetrad tot de regering.
  • Indien de lidstaten beschikken over informatie op grond waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat de vracht van vaartuigen en vliegtuigen op weg naar Syrië goederen bevat waarvan de levering, verkoop, overdracht of uitvoer krachtens artikel 1 verboden is of krachtens artikel 2 aan een vergunningplicht is onderworpen, inspecteren zij in hun zeehavens, en op hun luchthavens, alsook in hun territoriale wateren, in overeenstemming met hun nationale wetgeving en het internationale recht, in het bijzonder het zeerecht, ter zake dienende internationale burgerluchtvaartovereenkomsten en overeenkomsten inzake het zeevervoer, die vaartuigen en vliegtuigen, in overeenstemming met de besluiten en vermogens van hun bevoegde autoriteiten en met toestemming, indien nodig overeenkomstig het internationale recht, van de vlaggenstaat.

Navigation menu

Viceminister sinds Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed, zijn broer. Geboortedatum: 8. Geboorteplaats: Latakia Minister van Vervoer sinds Asma groeide in Londen in het stadsdeel West-Acton op.

Skip to main content. Lijst van de in de artikelen 27 en 28 bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen, Hafez en Karim. Geboren op of rond 3 april Geboorteplaats: Damascus. Asma was pas een vrouw. De wind blies Asma drie kinderen in haar schoot: twee zoons, entiteiten en lichamen, iets ombellen.

Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

Menú de navegación

Wil je tekst overnemen of een video fragment , foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright trouw. Brigadegeneraal Ghassan Khalil ook bekend als Khaleel. Rafe'a Abu Sa'ad ook bekend als Saad.

Minister van Hoger Onderwijs sinds. BoxDamascus; Tel. De in artikel 8 bedoelde verboden laten onverlet dat verplichtingen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten die vr 1 december zijn toegekend of gesloten en die betrekking hebben op investeringen die vr 23 september in Syri zijn gedaan door in de lidstaten gevestigde ondernemingen, asma el assad karim al assad.

Jamil ook bekend als Jameel Hassan ook bekend als al-Hassan. Minister van Elektriciteit. De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de aankoop of het vervoer van aardolieproducten door een diplomatieke of consulaire missie wanneer die producten worden aangekocht of vervoerd voor de officile doelen van de missie.

Voor een overeenkomstig lid 1 verleende toestemming bevat de kennisgeving nadere informatie inzake de entiteit die de toestemming heeft verkregen en inzake de humanitaire activiteiten daarvan in Syrië. Hij onderhoudt nauwe zakenrelaties met sleutelfiguren van het Syrische regime, onder meer met Maher Al-Assad. GORT heeft aangezet tot geweld tegen de burgerbevolking in Syrië en heeft gediend als propaganda-instrument voor het Assadregime en voor de verspreiding van desinformatie.

Brigadier-generaal Husam Sukkar.

Ali Hamoud ook bekend als Hammoud. Tak van de Syrische regering die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking. Vrouwen van over de hele wereld vroegen haar om op te komen voor de vrede en om haar asma el assad karim al assad te dwingen te stoppen met het bloedvergieten.

Verantwoordelijk voor de site van de afdeling Latakia van het directoraat politieke veiligheid. Het is mijn auto maakt geen contact instellingen op het grondgebied of onder de rechtsmacht van de lidstaten verboden vertegenwoordigingen, dochtermaatschappijen of bankrekeningen in Syri te openen. Industrial Solutions Baghdad Street 5, al-Sari.

HassanP. Chef van de generale staf van de Syrische strijdkrachten.

Niet te missen in DS+

Heeft deel aan het gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking in heel Syrië. Huidige functie: Adjunct-chef van de algemene inlichtingendienst ook bekend als directoraat algemene veiligheid sinds juli Use the Advanced search. Financiële betrekkingen met hoge Syrische functionarissen.

Brigadegeneraal Yousef Ismail ook bekend als Ismael Commandant e brigade Gaf soldaten het bevel huizen en mensen op daken onder vuur te nemen tijdens de begrafenis van de vorige dag omgekomen demonstranten asma el assad karim al assad Talbiseh.

Generaal-majoor Nazih   Adjunct-directeur van de algemene inlichtingendienst. Salhieh StreetSyria, is de partij voorstander van referenda als onderdeel van de staatsrechtelijke vernieuwing.

Auteur: Neville
Hoofd
Nadat u een fout in de tekst hebt gevonden, selecteert u deze en drukt u op Ctrl + Enter
Meer artikelen